Fardhem Bygdegårdsförening

  

 

Medlemsavgift

 

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr/medlem över 18 år.
Det går bra att betala medlemsavgiften på föreningens bankgiro 785-6479. OBS! Glöm inte att skriva ditt namn.

 

Vi hoppas att du vill vara med och stödja vår bygdegård.

 

                                                                                     

Historik

 

Fardhem bygdegårdsförening bildades 1949 men det tog hela 10 år innan bygdegården stod klar och kunde invigas 1959. Det var först när den gamla skolan mitt emot kyrkan blev tom 1957 som man beslöt att försöka köpa det gamla huset av Hemse kommun. Skolan hade inte varit i bruk sedan den nya byggdes 1904, men det var två äldre människor som hade hyrt varsin lägenhet i huset. Fardhemborna fick det gamla huset gratis av kommunen. Hösten 1958 började byggandet där frivilliga sockenbor ställde upp med olika arbeten för att hålla kostnaderna nere och den 10 oktober 1959 hölls invigningsfesten i bygdegården.

 

 

 

 


Bygdegården är en samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.

Välkomnar alla - alla med demokratisk värderingsgrund.

Bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden.

Ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur.

Ger människan möjlighet att växa och bygden möjligheter att utvecklas.