Fardhem kyrka

 

Fardhem Kyrka är enligt Gutalagen en av de äldsta på ön och en av de tre asylkyrkorna på Gotland. I en asylkyrka kunde en dråpare och hans närmaste anhöriga åtnjuta 40 dagars frid. Det var förmodligen en föregångare till den nuvarande, byggd i trä. Den nuvarande kyrkan är en av de få helt romanska anläggningarna som är bevarade.
Koret med sin absid, kanske den äldst bevarade på ön, är från mitten av 1100-talet. Långhuset och tornet något yngre, troligen stod kyrkan färdig mot mitten av 1200-talet. Koret har en märklig portal med framskjutande omfattning, prydd med egenartade reliefer. Skulpturerna har inga direkta motsvarigheter på Gotland utan har jämförts med jylländska granitskulpturer.  När det gäller interiören tillkom ornamentsmålningen i koret 1719, predikstolen några år senare. Altarkorset är en kopia av ett triumfkrucifix i Träkumla kyrka.

Kyrkan 01