Såidet

  

Medlemmarna i hembygdsföreningen fann såidet vid en sockenvandring 2002 och platsen var då helt igenvuxen mitt inne i skogen. Föreningen beslöts sig att försöka renovera såidet, ett arbete som pågått under flera år. Det började med röjning av träd och buskar samt framgrävning av själva såidet. Det bestämdes också att det skulle byggas en såidesbod på platsen. En stor stock till haggvann samt virke till boden och annat material har sedan samlats och det mesta är skänkt till föreningen. Till en början ordnades arbetsdagar men senare har det varit arbetskvällar, en kväll i veckan under sommarhalvåret. Det har staplats sten, snickrats och huggits tjärved. Men så har det också blivit en mycket vacker plats.

Den 27 juni 2009 var en stor högtidsdag eftersom det då äntligen var dags att tända hembygdsföreningens första såide. Det blev en riktig folkfest med många besökare, både sockenbor och andra. Det var 50 år sedan man tänt ett såide i Fardhem senast. Det har varit mycket ideellt arbete och är så ännu, men arbetet fyller också en viktig social funktion och skapar en fin sammanhållning inom föreningen. Vi samlas vid sojdesplatsen varje måndagskväll under sommaren för att "smaita". dvs hugga faitvid som skall användas vid bränningen.

Vi har sedan 2009 haft sojdesbränning vartannat år och årets bränning blev den bästa hittills. Vi fick 244 liter tjära, 60 liter tjärvatten och 30 skr grillkol. 210 liter tjära är såld till Gotlandsbyggen som kommer att använda tjäran till Fardhems kyrktorn. Inkomsten från tjäran används till olika ändamål som gynnar socknen. Vi har bl a köpt in nya möbler till Prästänget.
Vill du köpa grillkol så kontakta Christer Ohlsson tel 48 80 36.

Saidet2013 01