Skolan i Fardhem

 

I 1842 års skolstadga föreskrevs skolplikt för att barn. Församlingarna blev skyldiga att bygga skolhus och anställa lärare. Fardhem, Linde, Lojsta som är relativt små socknar och då var ett pastorat beslöts att bygga en gemensam folkskola. Skolan stod färdig 1849 i Linde. Småskoleverksamheten i Fardhem bedrevs i f d sockenstugan, nuvarande bygdegården, medan folkskolebarnen fick gå i en skola i Linde.

1901 delades skoldistriktet och Fardhem byggde en egen folkskola som stod färdig 1903. Den fungerade sedan som kommunal skola till 2008 då Gotlands Kommun på grund av besparingsskäl och vikande elevunderlag lade ner skolan. I augusti 2008 startade Atheneskolan, som redan hade friskoleverksamhet i Visby, en friskola i Fardhem med klasser från förskola till årskurs 6 med speciell inriktning på konstarterna fäktning och dans samt naturkunskap.

Athene Fardhem startade även förskola under 2012.

skola 05skola 04

Gamla skolan till vänster som numera är privatbostad och nya skolan - Atheneskolan -  till höger